Mijn naam is Annemieke Janssen-Begeer. 

Vanuit mijn praktijk "Herstel & Leef" in Reeuwijk bied ik als vrijgevestigd hulpverlener psychosociale hulp en verliesbegeleiding aan volwassenen. Daarnaast coach ik professionals naar aanleiding van werk gerelateerde vragen.  In de ontmoeting met de ander ontstaat inzicht in de levenssituatie en ruimte voor het eigen proces.

Mijn werkwijze is gebaseerd op het contextuele gedachtegoed. Hierbij is kenmerkend dat een mens leeft en leert te leven in verbondenheid met betekenisvolle anderen, zoals de eigen familie. Binnen deze verbondenheid heeft een mens behoefte aan vrijheid, autonomie. Mensen ervaren moeilijkheiden als er onbalans ontstaat in deze verhouding. Kern van de contextuele benadering is de respectvolle benadering van alle betrokkenen en het herstel van vertrouwen in relaties. In de ontmoeting met de ander kan de relatie herstellen en vrijheid en ruimte ontstaan binnen de verbondenheid. Dit biedt hoop en perspectief!

Tijdens de gesprekken werk ik ervaringsgericht. Het doel hiervan is dat u een nieuwe ervaring kunt opdoen in effectief communiceren. Het is mogelijk om, naast individuele gesprekken, ook gesprekken te voeren met meerdere personen (partner, gezin, familie, anderen). In gesprek met degene die belangrijk voor u zijn ervaart u hoe het is om op deze manier te communiceren. 

Leven is leren en leren is leven. Dit betekent voor mij een voortdurend leren van het leven en een voortdurend bekwamen. Ik leef en werk vanuit mijn Christelijke levensvisie en de hoop die hierdoor in mij is. In mijn werk sluit ik aan bij de levensvisie van degene die ik ontmoet en zoek samen naar passende wegen voor het terugvinden van de eigen kracht. Ik kan er van genieten als ik zie dat mensen hierdoor nieuwe levensadem ervaren.

Als vrijgevestigd therapeut ben ik  lid van de BPSW en verbind mij hiermee aan de beroepscode en aan het tuchtrechtreglement.