Tijdens mijn Masterstudie Contextuele Benadering heb ik in 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar de gevolgen en het herstelproces na seksueel misbruik. De focus van het onderzoek ligt op de rol van loyaliteit in het herstelproces van mannen na seksueel misbruik binnen familierelaties. Veel aspecten komen overeen met de ervaringen van vrouwen en tegelijk zijn er specifiek mannelijke aspecten. Wie meer wil lezen kan via het contactformulier het onderzoeksrapport aanvragen.

Dit onderzoek heeft sterk bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling en vaardigheden om het herstelproces van mannen en vrouwen te begeleiden na seksueel misbruik, zowel binnen als buiten familierelaties. Actueel zijn de taboedoorbrekende uitingen via #MeToo. Het stoppen met zwijgen is een grote stap en start voor een proces van herstel. De gevolgen van seksueel misbruik zijn langdurig en ingrijpend. Macht en isolement zijn sterk herkenbare aspecten voor slachtoffers, evenals schuld, schaamte en geheim. Er kunnen problemen ontstaan op het gebied van identiteitsvorming, zelfvertrouwen, het aangaan van (intieme) relaties, seksualiteit, emotieregulatie en lichamelijke klachten. Depressiviteit en eenzaamheid worden vaak als gevolg hiervan ervaren. De traumatische ervaring en schade aan het vertrouwen is een rode draad in het leven van slachtoffers. 

Maar er is hoop! Het stilzwijgen doorbreken en starten met het terugkrijgen van macht en nieuwe verbondenheid, zowel met zichzelf als met anderen is mogelijk. Het verder ontwikkelen van de eigen persoon, nieuwe verbondenheid ervaren, veerkracht ontwikkelen en een weg vinden om een bijdrage te leveren aan de maatschappij of de eigen context draagt bij aan het vinden van zingeving. 

Graag draag ik bij aan het herstel van slachtoffers van seksueel misbruik en bied hulp aan slachtoffers en de naastbetrokkenen. Wanneer het seksueel misbruik binnen familierelaties heeft plaatsgevonden is er sprake van zowel een individueel trauma als een gezins- of familietrauma en zal ik mij inspannen recht te doen aan alle betrokkenen. Ook als u worstelt met uw eigen onrechtvaardig handelen op het gebied van seksualiteit, kan en wil ik u helpen. Als u pleger bent en dit wilt erkennen en hiervoor verantwoording wilt nemen, wil ik u begeleiden in deze weg. 

Naast directe hulpverlening na seksueel misbruik ben ik beschikbaar voor instellingen, scholen en kerkelijke gemeenten voor informatie en groepsbijeenkomsten. 

Praktijk Herstel en Leef heeft een samenwerkingsverband met Praktijk Van Haaften. Collega Cor van Haaften is als vrijgevestigd maatschappelijk werker actief onder de naam MetCompassie.

Samen met collega Cor van Haaften geef ik leiding aan groepshulpverlening en lotgenotencontact van genoemde mannen. In de praktijk is gebleken dat het voor mannen helpend is in het proces van herstel om hun ervaringen te kunnen delen. 

Wij starten in  2019 een nieuwe groep, waarvoor mannen zich kunnen aanmelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van collega Cor van Haaften, www.metcompassie.com.

Samen verzorgen wij ook informatieavonden, afwisselend de ene keer specifiek met betreking tot mannelijke slachtoffers en de andere keer voor mannen en vrouwen rond incest. De eerstvolgende avond is op donderdag 7 november, deze avond gaat over de gevolgen en herstelmogelijkheden van seksueel  misbruik van mannen. Deze avond is bedoeld voor mannelijke slachtoffers, partners, familieleden en anderen die hier meer over willen weten. Opgave voor deze avond kan via website www.metcompassie.com. Daarna is er op 16 januari 2020 een informatieavond rond incest. Deze avond is voor iedereen die betrokken is bij seksueel misbruik binnen familierelaties. Ook als u hier meer over wilt weten, bv vanuit uw maatschappelijke positie, bent u van harte welkom. Onderwerpen deze avond zullen o.a. zijn: wat is incest, wat is de schade en welke gevolgen zijn er voor mannen en vrouwen, welke herstelmogelijkheden zijn er, hoop voor families na seksueel misbruik, een erfenis voor de toekomst. Opgave voor deze avond kan via het contactformulier en door 10 euro over te maken op rek. nr. NL31INGB0687090911. Ook is er op maandag 14 oktober in Rotterdam een avond voor mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik en allen die zich hierbij betrokken weten.  De avond in Rotterdam verzorgen wij op verzoek van de gemeente Rotterdam en zal gehouden worden in Literair Cafe Huis der Zotheid, Haringvliet 401 in Rotterdam.  Er is ruim gelegenheid uw vragen te stellen. U kunt zich voor deze avonden inschrijven door uw gegevens via het contactformulier te versturen of door u aan te melden bij de gemeente Rotterdam.