Mijn uitgangspunt is dat ieder mens leert te leven in de omgang met andere mensen die van betekenis zijn, zoals het eigen gezin van herkomst. Met wat we daar hebben meegekregen geven we vorm aan onze relaties en aan de manier waarop we ons werk doen. 
 
Persoonlijke hulpvragen

Samen met u kan ik werken aan:

 • herstel van relaties en vertrouwen binnen relaties
 • verbetering van communicatie tussen partners, familieleden en anderen 
 • herstel na verlies 
 • herstel van eigenwaarde 
 • herstel na seksueel misbruik
 • vrijkomen van pornoverslaving
 • coaching op proffesioneel gebied

Arbeids gerelateerde hulpvragen

In mijn werk als docent aan de Christelijke Hogeschool Ede, binnen de opleiding Social Work, heb ik mij naast methodische vakken vooral gericht op de ontwikkeling en groei van de integratie van de privépersoon en de beroepspersoon van de studenten. Juist over deze integratie gaan veel vragen die ik krijg van professionals. 

Mijn drijfveer, zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn professionele leven, is het tot zijn recht laten komen van ieder persoon. Een professional die tot zijn recht komt ervaart veerkracht. Professionaliteit begint bij het 'zien' en 'recht doen' aan de eigen persoon en de onderlinge relaties. Dat geeft ruimte om de ander te zien en tot zijn recht te laten komen. 

Leven en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het (werkzame) leven begrijpen, doorleven en het eigen proces aangaan vanuit de eigen context en binnen de arbeidscontext is wezenlijk. Het daagt uit tot verandering en biedt perspectief. 

Maximale veerkracht ontstaat bij een goede integratie van de privépersoon en de beroepspersoon. Daar ontstaat ruimte om vanuit autonomie in verbondenheid te kunnen verhouden als professional. Daar kunnen vragen ontstaan rondom:

 • invloed eigen socialisatie op funtioneren als professional
 • eerdere en huidige levensgeschiedenis
 • positionering binnen het team
 • onderlinge relaties en omgang
 • het eigen perfectionistisch gedrag
 • dominant gedrag van anderen
 • verlies van energie
 • veranderingen in de organisatie, cultuurveranderingen
 • verliezen op het werk of privé

Enkele reacties na een kort proces van coaching/supervisie:

Door een nare ervaring in mijn werk was ik een periode van maanden onzeker over mijn professionele kunnen. De grootste winst van dit proces is dat ik mijn waardigheid heb teruggevonden. Hierdoor sta ik zoveel steviger en met meer zelfvertrouwen in de communicatie met ouders en collega’s.

Ik stond op het punt van ziekmelding voor een langere periode. Ik wist niet of ik wilde of kon blijven in het onderwijs. Door dit proces heb ik, terwijl ik mijn werk ben blijven doen, mijn passie voor onderwijs weer terug. Door stil te staan bij mijn eigen kernwaarden en in contact met mijzelf, sta ik zoveel energieker voor de klas en in het contact met het team. Zien van en stilstaan bij mijzelf heeft als effect dat ik kinderen echt kan zien in wie zij zijn.

Bijzonder om te ervaren dat mijn nieuwe manier van communiceren mij niet alleen veel oplevert in het team, maar ook in privérelaties.

Ik heb geleerd niet te oordelen over mijn neiging tot perfectionistisch gedrag. Ik heb ontdekt waar dit voor mij voor staat en hierdoor sta ik autonomer en vrijer in mijn relaties. Nu ben ik in staat grenzen te stellen en tegelijk met plezier en veerkracht mijn werk te doen.

Ik heb ontdekt dat ik zelf invloed heb op de veiligheid binnen het team.

Het voelt krachtig om de regie te ervaren in mijn eigen proces